scientoholic, wydawnictwo naukowe, medycyna, dermatologia, alergologia, immunologia, alergia, książki, podręczniki, monografie naukowe, Instytut Dermatologii Kraków

Witamy na stronie Wydawnictwa Naukowego 'scientoholic'

Dział wydawniczy Instytutu Dermatologii w Krakowie przyjął w grudniu 2013 markę "Scientoholic" oraz nową strategię rozwoju rozszerzającą zakres działalności wydawnictwa poza dermatologię. Misją wydawnictwa niezmiennie pozostaje dostarczanie czytelnikom najwyższej jakości monografii naukowych. Nasze wydawnictwo kontynuuje wydawanie utworzonej w 2009 roku serii wydawniczej DIASeries: Dermato-Immuno-Allergo Series (ISSN 2080-8224). Nazwa "Scientoholic" jest znakiem towarowym zastrzeżonym w Urzędzie Patentowym RP.

Śledź nasze nowości na Facebooku

Nowości wydawnicze:

Racjonalna Farmakoterapia Pokrzywki, Radosław Śpiewak, Danuta Plichta, Scientoholic

Racjonalna farmakoterapia pokrzywki
Radosław Śpiewak, Danuta Plichta
ISBN: 978-83-929579-5-9
Format B5, 331 stron, 108 tabel, 7 wykresów, 649 pozycji piśmiennictwa.
Data publikacji: czerwiec 2014
Cena detaliczna: 99 zł

Zamów tę książkę przez internet lub telefonicznie pod nr 12 416 62 62.

O książce:

Po wejściu w życie nowego Prawa farmaceutycznego oraz wprowadzeniu przez NFZ nowych umów refundacyjnych rozgorzał ostry spór między środowiskiem lekarskim, Ministerstwem Zdrowia oraz NFZ o zasady ordynacji lekarskiej. Lekarze kwestionują między innymi zasadność stawiania Charakterystyk Produktów Leczniczych (ChPL) ponad aktualną wiedzą medyczną, co skutkuje uznaniem wielu sprawdzonych terapii za "eksperymenty lecznicze" i pociąga za sobą ryzyko konsekwencji prawnych i finansowych dla lekarza. Monografia Racjonalna farmakoterapia pokrzywki przedstawia wyniki systematycznej analizy aktualnego prawodawstwa regulującego ordynację lekarską, 10 aktualnych rekomendacji terapeutycznych oraz 213 ChPL. Najważniejszą część pracy stanowi zgodny z kanonami medycyny opartej na dowodach naukowych przegląd systematyczny 387 opublikowanych klinicznych badań skuteczności rekomendowanych i zarejestrowanych leków. Dzieło po raz pierwszy w piśmiennictwie polskim przedstawia w sposób obiektywny, systematyczny i naukowy aktualne możliwości farmakoterapii pokrzywki.

Wychodząc naprzeciw potrzebom lekarzy praktyków, książka zawiera zestawienie leków "skutecznych i bezpiecznych", czyli takich, które są zalecane w terapii pokrzywki przez ekspertów, ich skuteczność potwierdzona została w wiarygodnych badaniach klinicznych, a zakres zastosowań określony w ChPL nie koliduje z aktualną wiedzą medyczną. Monografia "Racjonalna farmakoterapia pokrzywki" będzie nieocenionym wsparciem dla lekarzy praktyków w wyborze optymalnego leczenia pokrzywki.

"Monografia ta, odnosząc się do pokrzywek, ma uniwersalne znaczenie dla ordynacji leków pokazując, gdzie obecna sytuacja prawna rozmija się z wiedzą medyczną i tworzy paradoksy"
prof. Jerzy Kruszewski, Krajowy konsultant ds. alergologii

"Jest to niezwykle ciekawe z praktycznego punktu widzenia opracowanie, które należy upowszechnić zarówno wśród lekarzy praktyków, jak i decydentów systemu zdrowotnego"
dr hab. Agnieszka Skowron, Kierownik Zakładu Farmacji Społecznej UJ

Więcej na temat książki:

Lekarz w świecie paradoksów i niedorzeczności
(przedmowa prof. Jerzego Kruszewskiego, Konsultanta krajowego ds. alergologii)

Streszczenie książki

English summary

© Instytut Dermatologii sp. z o. o., Krakow, Poland
Document created: 10 June 2014, last updated: 11 June 2014.
This page is a part of the scientoholic.pl website (contact)